Ikon för Rikstermbanken

eradikation

svensk term: eradikation
definition:

utrotning, till exempel av en sjukdom eller en mikroorganism som orsakar en sjukdom

anmärkning:

Det som avses är utrotning hos en enskild patient och inte av en sjukdom i stort. Ett konkret exempel är bakterien Helicobacter pylori, som ökar risken för att drabbas av magsår.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008