Ikon för Rikstermbanken

epikutantest

svensk term: epikutantest
definition:

lapptest för att testa hudens reaktion mot ett visst ämne

anmärkning:

Detta gör man genom att applicera det direkt på huden.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008