Ikon för Rikstermbanken

epidural injektion

svensk term: epidural injektion
definition:

tillförsel av läkemedel direkt till utrymmet utanför ryggmärgs- eller hjärnhinnan

anmärkning:

Vid till exempel förlossning då kraftig bedövning vill uppnås, tillförs bedövningsmedel utrymmet utanför ryggmärgshinnan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008