Ikon för Rikstermbanken

epididymis

svenska termer: epididymis
bitestikel
förklaring:

Bitestiklarna utgör en förbindelse mellan testiklarna och sädesledarna, som leder ut i penis. I bitestiklarna både mognar och lagras spermierna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008