Ikon för Rikstermbanken

endotelinreceptorantagonist

svensk term: endotelinreceptorantagonist
definition:

läkemedel som motverkar effekten av endotelin

anmärkning:

Endotelin är ett ämne i kroppen som drar ihop blodkärlen, ökar cellnybildning, ökar bildandet av bindväv (fibros) och ökar inflammation. Vid förhöjd endotelinnivå kommer blodkärlen att dra ihop sig och blodtrycket öka. En endotelinreceptorantagonist sänker således bland annat blodtrycket.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008