Ikon för Rikstermbanken

endosspruta

svensk term: endosspruta
definition:

spruta med en dos läkemedel i

anmärkning:

Den stora fördelen, förutom att läkemedlet redan är doserat, är att man inte behöver använda konserveringsmedel. Konserveringsmedel kan bl.a. framkalla överkänslighetsreaktioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008