Ikon för Rikstermbanken

endospipett

svensk term: endospipett
definition:

behållare innehållande en dos av ett läkemedel i flytande form

anmärkning:

Fördelen med endospipetter är att man inte behöver ha konserveringsmedel i beredningen. Detta kan vara bra vid överkänslighet mot konserveringsmedel, eller vid samtidigt bruk av ögonlinser och ögondroppar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008