Ikon för Rikstermbanken

endosbehållare

svensk term: endosbehållare
definition:

behållare innehållande en dos av ett läkemedel

anmärkning:

En fördel med endosbehållare är att man använder allt innehåll vid ett tillfälle, vilket medför att konserveringsmedel kan uteslutas. Detta kan vara bra bl.a. vid samtidig användning av ögondroppar och linser, som annars missfärgas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008