Ikon för Rikstermbanken

elimineringsväg

svensk term: elimineringsväg
definition:

den väg ett läkemedel utsöndras från kroppen

anmärkning:

Organen inblandade i eliminering av läkemedel är främst levern och njurarna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008