Ikon för Rikstermbanken

elektrolyt

svensk term: elektrolyt
definition:

ämne som i vatten delas upp i två elektriskt laddade delar, s.k. joner

anmärkning:

Jonernas laddning gör så att lösningen leder elektrisk ström.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008