Ikon för Rikstermbanken

ekonazol

svensk term: ekonazol
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel som används vid bland annat svampinfektioner i underlivet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008