Ikon för Rikstermbanken

eklampsi

svensk term: eklampsi
definition:

krampanfall som oftast inträffar före, under eller strax efter en förlossning’

anmärkning:

Tillståndet karakteriseras av kramper, medvetslöshet, förhöjt blodtryck och ibland hjärnblödningar. Eklampsi uppkommer oftast efter preeklampsi (havandeskapsförgiftning).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008