Ikon för Rikstermbanken

ekkymos

svenska termer: ekkymos
eckymos
definition:

liten blödning i huden

anmärkning:

Ger blåmärke.

latinsk term: ecchymosis
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008