Ikon för Rikstermbanken

ejaktionsfraktion

svensk term: ejaktionsfraktion
definition:

den andel av den vänstra eller högra hjärtkammarens maximala blodvolym som drivs ut ur kammaren vid varje hjärtslag

anmärkning:

Används som ett mått på hjärtats pumpförmåga.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008