Ikon för Rikstermbanken

efflux

svensk term: efflux
förklaring:

Utflöde.Inom farmakologin handlar det om läkemedel som kastas ut ur celler. Det kan gälla både människoceller och bakterier. Ett exempel på det förra är läkemedel som kastas ut från hjärnceller till blodet, vilket ger en lägre effekt i hjärnan. Ett exempel på det senare är bakterier som har utvecklat resistens mot ett antibiotikum genom att bilda effluxpumpar som kastar ut läkemedelsmolekylerna från bakterierna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008