Ikon för Rikstermbanken

dysuri

svensk term: dysuri
definition:

svårighet att tömma urinblåsan

anmärkning:

Tillståndet är ofta smärtsamt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008