Ikon för Rikstermbanken

dyspné

svensk term: dyspné
definition:

andnöd eller andfåddhet

anmärkning:

Uppkommer normalt vid ansträngning, men vid vissa hjärt- och lungsjukdomar även i vila.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008