Ikon för Rikstermbanken

dyspepsi

svensk term: dyspepsi
definition:

matsmältningsproblem med symtom som ständig eller återkommande smärta från magen och övre delen av buken

anmärkning:

Smärtan kan variera och förekommer ofta i samband med att man äter. Dyspepsi drabbar ca 25 % av befolkningen. Oftast finns ingen sjuklig orsak, man talar då om funktionell dyspepsi.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008