Ikon för Rikstermbanken

dysmenorré

svenska termer: dysmenorré
mensvärk (vard.)
definition:

molande eller krampaktig smärta som uppkommer under kvinnans menstruationer

anmärkning:

Kan delas in i primär eller sekundär dysmenorré. Vanlig mensvärk är ofta primär, men om det finns någon känd orsak såsom en sjukdom så kallas den sekundär.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008