Ikon för Rikstermbanken

dysgeusi

svensk term: dysgeusi
förklaring:

Smakrubbning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008