Ikon för Rikstermbanken

dysartri

svensk term: dysartri
definition:

talrubbning som beror på en störning i nervsystemet

anmärkning:

Störningen gör det svårt att artikulera ord, men språkförmågan är intakt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008