Ikon för Rikstermbanken

duration

svensk term: duration
definition:

den tid som något varar, exempelvis effekten av ett läkemedel

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008