Ikon för Rikstermbanken

dragé

svensk term: dragé
definition:

variant av tablett där man lagt ett hölje runt tabletten

anmärkning:

Det finns flera orsaker till att man dragerar tabletter, bl.a. för att göra de lättare att svälja, samt att man förhindrar kontakt mellan läkemedlet och matstrupen. I vissa fall kan läkemedel skada matstrupen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008