Ikon för Rikstermbanken

dränage

svensk term: dränage
definition:

bortledning av vätska, till exempel av ögonvatten eller vätska från sår

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008