Ikon för Rikstermbanken

doxycyklin

svensk term: doxycyklin
förklaring:

Doxycyklin är ett bredspektrumantibiotika. Det betyder att doxycyklin verkar på många olika sorters bakterier. Doxycyklin stänger av produktionen av byggstenar i bakterierna. Utan produktion av byggstenar kan bakterierna inte bli fler och infektionen försvinner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008