Ikon för Rikstermbanken

dosskiva

svensk term: dosskiva
definition:

skiva med ett antal avgränsade doser på

anmärkning:

Dosskivor används bl.a. för att underlätta doseringen vid intag av astmaläkemedel med inhalatorer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008