Ikon för Rikstermbanken

dosreduktion

svensk term: dosreduktion
definition:

minskning av den mängd läkemedel som ges till en patient

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008