Ikon för Rikstermbanken

dospump

svensk term: dospump
definition:

verktyg som används för att få ut samma mängd läkemedel ur en behållare vid varje användningstillfälle

anmärkning:

T.ex. används dospumpar på nässpraysflaskor för att få ut rätt mängd vätska vid varje sprayning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008