Ikon för Rikstermbanken

doslinjär

svensk term: doslinjär
förklaring:

Innebär att en intagen läkemedelsdos är linjärt proportionerlig till något, t.ex. absorptionen, effekten eller halveringstiden.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008