Ikon för Rikstermbanken

dosaerosol

svensk term: dosaerosol
definition:

sprayflaska som avger en bestämd dos vid varje användningstillfälle

anmärkning:

Dosaerosol används ofta vid sjukdom i andningsvägarna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008