Ikon för Rikstermbanken

disulfiram

svensk term: disulfiram
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel som används vid avvänjning av alkoholmissbruk. Detta åstadkoms genom att substansen hämmar ett enzym i levern som bryter ned alkohol, vilket resulterar i ett kraftigt illamående som påtagligt försvårar något nämnvärt alkoholintag.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008