Ikon för Rikstermbanken

distributionsvolym

svensk term: distributionsvolym
definition:

den volym vätska man skulle behöva lösa ett läkemedel i för att uppnå en bestämd blodkoncentration

anmärkning:

Begreppet ger ett mått på hur läkemedlet fördelar sig i kroppens olika vävnader. Hög distributionsvolym indikerar att läkemedlet finns i många olika vävnader. Låg distributionsvolym indikerar att läkemedlet främst är löst i blodet (plasman). Begreppet är av betydelse både för hur läkemedlet verkar och för hur det bryts ned.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008