Ikon för Rikstermbanken

dispergerbar

svensk term: dispergerbar
förklaring:

Ett ämne som är dispergerbart kan sprida sig (i t.ex. en lösning). Ett ämne som däremot inte är dispergerbart klumpar sig, och sprider sig inte.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008