Ikon för Rikstermbanken

disopyramid

svensk term: disopyramid
definition:

aktiv beståndsdel i vissa läkemedel mot rubbningar i hjärtats rytm

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008