Ikon för Rikstermbanken

diltiazem

svensk term: diltiazem [se:’m] 
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel mot kärlkramp samt högt blodtryck

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008