Ikon för Rikstermbanken

dilatation

svenska termer: dilatation
utvidgning
förklaring:

En dilatation kan både vara sjuklig och något man strävar efter. Exempel på en sjuklig dilatation är en hjärtdilatation eller hjärtsvikt som uppstår på grund av sjuk hjärtmuskulatur. En bronkdilatation är målet vid behandling av en astmaattack så att andnöden upphör och det blir lättare att andas.

anmärkning:

Motsats till konstriktion.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008