Ikon för Rikstermbanken

diastereomer

svensk term: diastereomer
definition:

stereoisomerer som inte är enantiomerer (spegelbilder av varandra)

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008