Ikon för Rikstermbanken

dialys

svensk term: dialys
definition:

rening av blodet från slaggprodukter och överflödig vätska

anmärkning:

Denna rening görs med hjälp av en särskild maskin, oftast i sjukhusmiljö. Det finns två typer av dialys, hemodialys, rening av blodet, och peritonealdialys, rening av blodet i bukhålan.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008