Ikon för Rikstermbanken

detektionsgräns

svensk term: detektionsgräns
definition:

den lägsta halt av ett visst ämne som krävs för att man ska kunna påvisa det, med en viss analysmetod

anmärkning:

Eftersom läkemedel ofta förekommer i väldigt små halter i blodet så krävs bra metoder och utrustning för att kunna påvisa dem.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008