Ikon för Rikstermbanken

detektion

svensk term: detektion
förklaring:

Att med hjälp av ett mätinstrument påvisa närvaron av något, t.ex. en tumör.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008