Ikon för Rikstermbanken

desinfektion

svensk term: desinfektion
förklaring:

Desinfektion innebär att man minskar antalet sjukdomsalstrande mikroorganismer till ett så lågt antal som möjligt. Inom sjukvården används alkohol för desinfektion av hud och sår.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008