Ikon för Rikstermbanken

depotplåster

svensk term: depotplåster
definition:

beredningsform där ett plåster innehåller läkemedel och är avsett att placeras på oskadad hud för att långsamt tillföra kroppen läkemedlet genom huden

anmärkning:

Depotplåster som beredningsform används bland annat vid rökavvänjning, åksjuka och klimakteriebesvär.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008