Ikon för Rikstermbanken

depotinjektionsvätska

svensk term: depotinjektionsvätska
definition:

vätska som efter injektion stannar kvar längre vid injektionsstället än vanliga injektioner och som långsamt tas upp i kroppen

anmärkning:

Detta är fördelaktigt då man kan ge injektionen mer sällan och på så sätt minska obehaget som ett nålstick medför och dessutom blir följsamheten bättre.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008