Ikon för Rikstermbanken

depotboli

svensk term: depotboli
definition:

stora kapslar som är utformade så att de avger läkemedel under en längre tid

anmärkning:

Depotboli används främst inom veterinärmedicin och ges bl.a. till kor. Ett exempel på läkemedel som ges i form av depotboli är maskmedlet ivermektin, som används för att avmaska större djur.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008