Ikon för Rikstermbanken

depotögondroppar

svensk term: depotögondroppar
förklaring:

Ögondroppar är en flytande läkemedelsberedning som är avsedd att användas lokalt i ögat. Depotögondroppar har en förlängd effekt i ögat jämfört med vanliga ögondroppar och behöver inte doseras lika ofta.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008