Ikon för Rikstermbanken

dentalemulsion

svensk term: dentalemulsion
definition:

beredningsform bestående av två vätskor som normalt inte blandar sig så lätt på grund av att de har olika löslighet, till exempel vatten och olja

anmärkning:

När man framställer en emulsion slår man sönder den ena vätskan till små, små droppar som sedan kan flyta i den andra vätskan. Ordet dental framför syftar på att emulsionen är avsedd för tänderna och kan exempelvis innehålla fluor som skyddar tänderna mot hål, även kallat karies.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008