Ikon för Rikstermbanken

densitometri

svensk term: densitometri
definition:

metod för att mäta en vätskas densitet, täthet

anmärkning:

Detta görs med hjälp av densitometer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008