Ikon för Rikstermbanken

delirium

svensk term: delirium
förklaring:

Delirium är ett akut, förvirrat tillstånd. Tillståndet är inte en sjukdom utan en samling symtom. Symtom som ingår inom benämningen är bland annat uppmärksamhets- och medvetenhetsförändringar, förvirring, talsvårigheter, rastlöshet och sömnstörningar. Allvarligare typer av tillståndet kan även kännetecknas av exempelvis hallucinationer och vanföreställningar. Delirium kan uppstå som en följd av sjukdom, läkemedelsbehandling eller stress. Behandlas den grundläggande orsaken till symtomen kommer symtomen att försvinna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008