Ikon för Rikstermbanken

dekompensation

svensk term: dekompensation
definition:

nedsättning eller nedbrytning av funktionen hos t.ex. ett organ

anmärkning:

Exempelvis kan leverdekompensation drabba alkoholister, vilket innebär att leverns funktion försämras. Andra orsaker till att organ dekompenseras och får sämre funktion kan vara olika typer av stress, trötthet och/eller sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008