Ikon för Rikstermbanken

decidua

svensk term: decidua [desi:’] 
definition:

den del av livmoderslemhinnan där ägget fastnar och implanteras

anmärkning:

Den nybildas en gång per menstruationscykel, och stöts ut vid menstruationen om inget befruktat ägg fastnar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008